Unionen

Terms and conditions

Bilaga till Personuppgiftsbiträdesavtal. Gäller hantering av personuppgifter.

BILAGA 1 – SPECIFIKATION

1. Syfte

1.1 Denna Bilaga 1 (Specifikation) specificerar behandlingen av Omfattade Personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet utför på uppdrag av den Personuppgiftsansvarige under Personuppgiftsbiträdesavtalet och Tjänsteavtalet.

1.2 Syftet med denna bilaga är att förtydliga vilka behandlingar och vilka personuppgifter som omfattas av Personuppgiftsbiträdesavtalet och att uppfylla dataskyddslagstiftningens krav avseende skyldighet att precisera kategorier rörande ett personuppgiftsbiträdes behandling av personuppgifter, se exempelvis artikel 28.3 GDPR.


2. Föremålet och arten för behandlingar under Personuppgiftsbiträdesavtalet

2.1 Deltagarhantering enligt affärsavtalets begränsningar i sin tjänstebeskrivning.


3. Omfattade Personuppgifter

  De personuppgifter som behandlas av Personuppgiftsbiträdet avser följande kategorier av personuppgifter:

  a) Personnummer
  b) Namn
  c) E-postadress
  d) Telefonnummer
  e) Kostupplysning
  f) Adress
  g) Fackligt medlemskap - medlemskategori


  4. Kategorier av registrerade

  De personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet behandlar avser följande kategorier av registrerade:

  a) Medlemmar
  b) Presumtiva medlemmar
  c) Besökare
  d) Förtroendevalda
  e) Anställda
  f) Samarbetspartners


  5. Ändamål

  Personuppgiftsbiträdet behandlar Omfattade Personuppgifter för följande ändamål:

  a) Deltagaranmälan för aktiviteter och webbinarier
  b) Deltagarhantering i samband med aktiviteter och webbinarier
  c) Kommunikation med deltagare i samband med deras registrering.


  6. Personuppgiftsbehandlingens varaktighet och gallring

  Varje kalenderår ska en gallring av personuppgifter som är icke nödvändiga genomföras.

  You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.